Psychologische begeleidingPsychologische begeleiding

In ieders leven komen momenten voor waarin het moeilijk gaat. Je hebt het gevoel vast te lopen,

je ziet geen oplossing meer voor de problemen die je pad kruisen.

Soms raak je hier zelf uit dankzij een goed gesprek met vrienden, een verandering in je leef-of werksituatie...

Op andere momenten is er meer nodig. Dan kan psychologische ondersteuning je helpen om weer grip

te krijgen op je leven, je gevoelens, je gedrag en/of gedachten.


Visie:

Invalshoek 

In de psychologie bestaan verschillende soorten therapeutische benaderingen.

Uit ervaring leerde ik dat elk van deze denkwijzen zijn voordelen heeft.

Een werkzame therapie combineert volgens mij net die elementen, oefeningen en methodes die passen bij jouw specifieke vraag en persoonlijkheid. 

Samenwerking

Psychologische hulp vertrekt vanuit de mens in zijn totaliteit.

Daarom heb ik bij elk probleem aandacht voor zowel de psychologische, biologische als sociale aspecten. Interdisciplinaire samenwerking (vb. met de huisarts) kan dan vaak een meerwaarde bieden.

Ons gedrag wordt bepaald door de situatie waarin we leven, wonen en werken, maar heeft er ook een invloed op. Daarom kan het soms nuttig zijn om mensen uit je onmiddellijke omgeving (partner en/of andere gezinsleden) te betrekken in de zorg.

Deze vraag tot samenwerking of betrekken van andere mensen in de therapie wordt natuurlijk eerst grondig doorgepraat en getoetst aan jouw voorkeuren en wensen.


"Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken."

(Marcus Aurelius)


Hulpvragen:

Ik geef individuele psychologische begeleiding aan volwassenen (vanaf 18 jaar).


De volgende klachten kunnen aan bod komen:

-Burn-out/bore-out (direct toegankelijk programma! Meer info zie pagina burn-out begeleiding)

-Sociale problemen (vb. assertiviteit)

-Stress

-Angsten (vb. faalangst, paniek)

-Depressie

-Algemeen onwelbevinden

-Psychosomatische klachten

-Rouw

-Verwerkingsproblemen (vb. ziekte, handicap, dementie in de familie)

-Levensfasenproblematiek (vb. pensioen, jong ouderschap)

Specifieke zorg.

Personen met een mentale beperking

Ik heb jaren gewerkt met personen met een mentale beperking.

Hier deed ik voldoende ervaring en veel zin op om verder te werken met deze doelgroep.

Als psycholoog bied ik in eerste instantie individuele therapie aan voor de persoon met de beperking zelf. Het uitgangspunt is hierbij hetzelfde als bij de gewone therapie. De methodes worden aangepast aan jouw noden, talenten en beperkingen.

Daarnaast geef ik ondersteuning aan familieleden bij problemen,

specifieke opvoedingsvragen, emotionele verwerking,...     

En tot slot wil ik mijn ervaring delen met voorzieningen, scholen,

ouderverenigingen,... door het geven van studiedagen, ondersteuning te bieden bij een moeilijke situatie, casusbesprekingen,...