Nathalie

STUDIES:

Opleiding:

Licentiaat in de klinische psychologie (KUL 1994-1999)

Bijscholingen:

ACT basisopleiding (ACT academie)

Behandeling van burn-out voor klinisch psychologen (Human link)

Burn-out/bore-out coach (Open mind)

Burn-out coach (Luc Swinnen)

Burn-out coaching: preventie en behandeling van burn-out via relaxerende en meditatieve werkvormen (vormingscentrum Guislain)

Kortdurende therapeutische interventies (Interactie-academie)

Gedragsproblemen: richtlijnen en principes voor de praktijk. Vertaling van het Europees model. (H. Wouters)

Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking (Els Ronsse)

Omgaan met ouderwordende personen met een verstandelijke handicap (H. Urlings)

  ...WERKERVARING:


*Orthoagoog in" Borgerstein" (specialisatie "psychische problemen" en "ouderwordenden")

*Psycholoog-zorgtrajectbegeleider in "Wiric"  (beschermd wonen en dagcentrum)

*Praktijklector orthopedagogie in de "Plantijn Hogeschool"  te Antwerpen

*Begeleidster  in "Huis in de Stad" (tehuis werkenden)

*Stage op PAAZ-afdeling "Campus Mariëndal Tienen"

Samenwerking

 

"Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief.

Als je exponentieel beter wilt zijn, wees dan coöperatief."

(William Shakespeare)

 

Omdat andere mensen me inspireren en verrijken,

werk ik samen met:

 

1. Loopbaancentrum Facet

www.loopbaancentrum-facet.be

voor loopbaanbegeleiding

met loopbaancheques

 

 

2. Handelaars Wilsele

www.wilselehandelt.be

Verenigde handelaars Wilsele Putkapel is opgericht

met als doel lokale handel te promoten en te ondersteunen.

 

ERKENNINGEN                      

Psychologencommissie: Erkenningsnr. 762114001

Lid van VVKP en BFP

Ondernemingsnr. 0597.826.935

Visumnummer: 277246